دسته: نمایشگاه خارجیRSS
مدیر تولیدی شهریار چرم تبریز، گفت: برای توسعه صنعت چرم و کفش، باید خود تولیدکنندگان همت کنند و در جهت تقویت و رقابت پذیری نمودن تولیدات خود اقدامات لازم را انجام دهند.
26 اکتبر 2017
بدون دیدگاه

مدیر تولیدی شهریار چرم تبریز، گفت: برای توسعه صنعت چرم و کفش، باید خود تولیدکنندگان همت کنند و در جهت تقویت و رقابت پذیری نمودن تولیدات خود اقدامات لازم را انجام دهند.

باستانیان شاهگلی، مدیر تولیدی شهریار چرم تبریز: برای توسعه صنعت چرم و کفش، باید خود تولیدکنندگان همت کنند مدیر تولیدی شهریار چرم تبریز، گفت: برای توسعه صنعت چرم و کفش، باید خود تولیدکنندگان همت کنند و در جهت تقویت و رقابت پذیری نمودن تولیدات خود اقدامات لازم را انجام دهند. به گزارش « کفش نیوز»: […]